Sjekkliste for kjelleren

Akkurat som med badet er det viktig at kjelleren kontrolleres før du går til innkjøp av en bolig, for her kan skader få store økonomiske konsekvenser. Kjelleren er pilaren til selve boligen og her vil feil og mangler være alvorlig. Sjekk vår artikkel her for å se hvilke forhåndregler du kan ta når du er på visning.

Det første du må sjekke er naturligvis om du kjenner den typiske kjellerlukten når du åpner døren? Denne lukten kan tyde på dårlig luft og fukt-/muggproblemer. Se etter lufteventiler, men er du i et gammelt hus kan du trolig ikke forvente å finne slike, med mindre de er installert i ettertid. Hvis det er manglende ventilering kan du nesten regne med at det også vil finnes både fukt og mugg der – som nevnt.

For å sjekke om det er fuktproblemer i en kjeller kan du sjekke både gulv og vegger etter et hvitt pulver, og dette er noe som kalles for saltutslag. Flassende maling vil også kunne indikere at det er problemer med fukt. Spør også eieren rett ut om han/hun har hatt problemer med fukt i kjelleren, og om de har noen formening om hva dette eventuelt skyldes. Hør også om de har hatt tilfeller av sopp eller skadedyr og om hva dette kan skyldes.

Hvis veggene i kjelleren er kledd må du undersøke hva de er kledd med. Er det vanlig panel eller er det plater som feks. gips eller spon på veggene. Og hvis veggene er kledd: er de isolere under?

Undersøk også om arbeidene er utført av fagfolk samt når de ble gjort. Er det tregulv på man står på, og er disse oppforet? Også her er det greit å få kunnskap om hvam som har utført dette arbeidet.