Minusrentene i Sverige

Sverige har i en periode nå hatt såkalte negative renter, eller minusrenter på sin styringsrente, og dette er egentlig et spesielt og interessant fenomen. Det vil oppleves som positivt for de som skal låne penger, men for de som skal spare penger i bank er det langt i fra så lystig med denne situasjonen.

Styringsrenter en den renten som en sentralbank tilbyr for å oppbevare pengene fra landets banker – altså den renten alle bankene får når de setter inn pengene sine på sin brukskonto i landets sentralbank. Derfor: når for eksempel Nordea setter inn penger på sin konto i Norges Bank får de en gitt styringsrente for dette. Også i Norge er styringsrentene veldig lave, men de er altså ikke negative slik som i Sverige og Danmark.

Med negative styringsrente betyr det altså at landets banker vil tape penger på å sette inn penger i sentralbanken og dette er jo langt i fra en ønskelig situasjon. Men hvorfor velger et lands sentralbank å gå til dette skrittet? Jo, det er et ønske om å stimulere landets økonomi som ligger til grunn for dette, og man ønsker altså å få fart på pengebruken.

Det skal altså ikke lønne seg for bankene å sette inn penger i sentralbanken, og det betyr at også bankene i landet må gjøre noen grep. Derfor: når styringsrenten settes ned følger det ofte et rentekutt fra bankene, og dette har vi sett i Norge i løpet av de siste årene. Det innebærer at det blir billigere for vanlige folk å låne penger til for eksempel kjøp av hus.

Men nå er det ikke slik at dette bare er positivt, for når rentene går ned har folk muligheten til å låne mer penger, og dette igjen vil være med på å presse opp prisene på boligene i landet. Resultatet kan i verste fall bli en boligboble som til slutt vil sprekke, for man kan være relativt sikker på at prisene vil stige igjen, og hva skjer da med alle de som har store boliglån og som etter hvert sitter med en verdi på boligen som synker og til slutt blir lavere enn lånet de har tatt opp?

I verste fall kan det altså ende med at man ikke har råd til å sitte med lånet og at man må selge boligen, men at man ikke får nok penger for boligen til å dekke lånet man har. Da sitter man igjen med et stort restlån og ingen bolig – og da vil det oppstå problemer med den personlige økonomien. Selve marerittet er at dette skal skje i stort monn, og det er derfor ikke bare positivt at man innfører negative renter.