Krav for å få kredittkort

Kredittkort er noe de aller fleste har, men finnes det egentlig noen felles krav for hvem som kan få slike kort? Ja, det gjør det så definitivt, og det er langt i fra gitt at alle får innvilget makskreditten som banken tilbyr.

Kredittkortet er som kjent et meget nyttig redskap og med korrekt bruk kan man faktisk tjene penger på å bruke det, men det gjelder vel og merke kun hvis man er disiplinert i bruken.

Men nok om den saken: kredittkort kommer som regel med flere forskjellige krav, men det vil variere litt mellom de ulike bankene. I et felles krav er i alle fall at man er norsk statsborger samt at man må ha bodd i Norge eller lignet til landet over noen år – vanligvis tre.

I tillegg er det vanlig at man setter krav til inntekt, og dette sjekkes når søknaden leveres inn. Man kan ikke føre opp en mye høyere inntekt enn det man har for det er automatiserte systemer som behandler søknadene, og disse går direkte inn i innteksregistrene for de siste årene.

Til slutt bruker det også å stilles krav til alder, og da må man naturligvis være fylt minimum 18 år. Enkelte banker opererer med en minimumsalder på 20 år og i noen tilfeller enda høyere alder.

At det stilles krav til søkerne er bare rett og rimelig og jo voksnere man blir jo bedre skal man i teorien håndtere et kredittkort. Dette vet vi jo at ikke nødvendigvis stemmer, men i alle fall er dette med alder svært viktig. Unge mennesker vil også oppleve at de ikke får innvilget spesielt høy kreditt og dette er grenser som er satt for at man ikke skal kunne sette seg i høy gjeld og samtidig ha lav inntekt.

Det er bra at disse systemene fungerer, men når et kredittkort er gitt ut på riktig grunnlag så har bankene naturligvis ingen mulighet til å regulere selve bruken av kortet – ansvaret ligger selvsagt hos innehaveren selv.

Les mer i denne artikkelen.