Den nødvendige taksten

Inneholder annonselenke

I mange tilfeller vil du ha behov for en takst på din bolig, og dette kan være på grunn av at du ønsker å selge, kjøpe, få vurderte en skade eller enkelt og greit bare vil ha en verdivurdering før du går i banken for å refinansiere.

Refinansiering er noe som er i vinden for tiden og her vil bruken av en takstmann være helt nødvendig. Hvor mye en slik takst vil koste er avhengig av hvilken rapport du vil ha, men det kan utvilsomt føre til at du som privatperson kan spare mye penger pr. år. Hvis du har behov for hjelp til finansiering av rapporten kan vi anbefale at du dropper innom dette nettstedet. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Økonomisk gunstig

Når man kjøper en bolig krever banken at denne er taksert av en autorisert takstmann. Årsaken til dét er at banken ønsker å ha kunnskap om hva boligen er verdt og dermed hvor mye de kan tilby deg i lån. Som kjent får man i dag kun låne opptil 85% av kjøpesummen, noe som innebærer at man må ha 15% egenandel – noe det har vært store diskusjoner om. Denne diskusjonen skal vi imidlertid ikke ta her, men heller fokusere på hva som er takstmannens oppgave.

Når boligen er kjøpt begynner du umiddelbart nedbetalingen av den, og som kjent er en takst gyldig i et begrenset tidsrom, og en tommelfingerregel er 6 måneder. I løpet av en slik periode kan markedet ha forandret seg såpass mye at den gamle taksten blir ukorrekt i forhold til det som er tilfellet pr. dags dato.

Etter noen år med nedbetalinger ønsker mange å refinansiere huslånet, og spesielt gjelder dette de som har vært ivrige nedbetalere på lånet. Har man kommet ned til et nivå på lånet slik at det utgjør omtrent 65% av husets verdi vil en refinansiering kunne lønne seg stort ettersom man da kan tilby banken større sikkerhet. Og når man kan tilby større sikkerhet vil det betyr det samme som at banken kan tilby deg bedre betingelser på lånet.

For at banken skal kunne tilby deg en slik refinansiering må du derfor ha en ny takst på boligen og her kommer altså takstmannen inn i bildet. En ny verdivurdering, som sannsynligvis blir høyere vil føre til at du havner innenfor 65% ‘grensen’, noe som betyr at du vil kunne tjene godt på en refinansiering.

Les mer om takstmennenes forskjellige oppgaver her.